اندیشکده تعلیم و تربیت

با تیم ما ملاقات کنید

ما کاری را که انجام می دهیم دوست داریم و آن را با علاقه انجام می دهیم.

محمد حسین شاه آبادی

مدیر اندیشکده

محمد جواد نوروزی

مسئول میز مسجد

حسن شریفی

مسئول میز آموزش و پرورش

مجید ابراهیمیان

مسئول میز تربیت رسانه

برنامه های اقتضائی​
0
طرح راهبردی​
0
هیئت اندیشه ورز​
0
جلسات نخبگانی​
0

میزها

keyboard_arrow_up