اندیشکده‌ تعلیم و تربیت

اندیشکده تعلیم و تربیت مرکز مطالعات راهبردی ژرفا، در راستای کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه تعلیم و تربیت در محورهای مختلف تربیتی و آموزشی به سیاست پژوهی، وضعیت‌شناسی، مطالعات راهبردی، آینده‌پژوهی، تدوین و اجرایی سازی ایده‌های تحولی می‌پردازد. بر اساس بررسی اسناد بالادستی کشور و مطالعات پژوهشی پشتیبان، بر اساس یک تقسیم‌بندی کلی، نهادهای مربوط به حوزه تعلیم و تربیت در قالب نهادهای اصلی، فرعی رسمی و فرعی غیررسمی در نظر گرفته شده است.

 

بر اساس تقسیم بندی انجام شده و بر اساس اولویت‌های کشور، نهادهای زیر به عنوان مراکز اصلی موثر در تعلیم، تربیت و آموزش عمومی در نظر گرفته شده که هر کدام از این موارد به عنوان یک میز مطالعاتی در مرکز مطالعات راهبردی ژرفا مشغول به فعالیت است و تا کنون کارگروه‌های زیر تشکیل شده‌اند:

محورهای اصلی برنامه‌های اندیشکده تعلیم و تربیت مرکز مطالعات راهبردی ژرفا در محورهای تدوین اسناد راهبـردی و نظام نامه‌ها، وضعیت‌شناسی راهبردی عرصه تعلیم و تربیت، طراحی نظام‌های شاخص، رتبه بندی در عرصه تعلیم و تربیت و طراحی و اجرایی سازی ایده‌های تحولی در این حوزه است.

تفصیل این موارد در جدول زیر قابل مشاهده است:

با پژوهشگران ما آشنا شوید

ژرفا مرکزی مطالعاتی است برای طراحی راهبردهای ملی

محمدحسین شاه آبادی
مسئول اندیشکده
محمدجواد نوروزی
مسئول میز مسجد و میز تربیت رسانه
حسن شریفی
مسئول میز آموزش و پرورش
0
طرح راهبردی
0
پروژه پژوهشی
0
هیئت اندیشه‌ورز
0
نشست‌ها

میزها

mosque

مسجد

بررسی و نظارت مسائل مسجد و ارائه راهبردهای‌کشوری

 
school

آموزش و پرورش

نظارت بر نظام آموزشی به همراه ارائه راهبردهای کلان

 
tv

تربیت رسانه

توانمندسازی و ارتقای دانش مخاطبان به همراه آموزش

محصولات این اندیشکده

keyboard_arrow_up