روز: آبان ۲, ۱۴۰۱

کنشگری رسانه‌ای دانش‌آموزان

سلسله نشست‌های  تحول در هنر و رسانه ۷ کارشناس: آقای امیرحسین  اخوین دبیر جشنواره فیلم مدرسه موضوع: کنشگری رسانه‌ای دانش‌آموزان و تحول در تولید محتوا
کنشگری رسانه‌ای دانش‌آموزان و تحول در تولید محتوا

پراکنش محرومیت در استان‌های کشور

مقدمه امروزه اقتصاد روستایی کشورهای در حال توسعه، از موضوعات اساسی مورد بحث در حوزه پیشرفت است. در این کشورها به دلایل مختلف، بسیاری از مردم از اثرات توزیع راهبردهای…
پراکنش محرومیت در استان‌های کشور

الگوی تحول در خدمت وظیفه تخصصی

الگوی تحول در خدمت وظیفه تخصصی مبتنی بر رویکرد سناریونگاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری با توجه به تحولاتی که در چند دهه اخیر در مفهوم…
الگوی تحول در خدمت وظیفه تخصصی مبتنی بر رویکرد سناریونگاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری
keyboard_arrow_up